...
ul. Wichrowa 9

62-022 Mieczewo

+48 600 400 510

E-mail

kontakt@www.energiasloneczna.info.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /home/virtualki/86573/wp-content/themes/energiasloneczna/framework/modules/title/title-functions.php on line 446

Jak działa energia słoneczna i jak przekształcana jest na energię elektryczną?

Jak działa energia słoneczna i jak przekształcana jest na energię elektryczną?

Energia słoneczna działa poprzez wykorzystanie promieniowania słonecznego, które jest bezpłatnym źródłem energii dostępnym na całym świecie. Proces ten zaczyna się, gdy promienie słoneczne docierają do paneli fotowoltaicznych, które są głównym elementem systemów solarnych.

Panele fotowoltaiczne składają się z wielu ogniw fotowoltaicznych, które są wykonane z materiałów półprzewodnikowych, takich jak krzem. Kiedy promienie słoneczne padają na te ogniwa, powodują one przemieszczenie elektronów, co prowadzi do powstania prądu elektrycznego.

Prąd wygenerowany przez panele fotowoltaiczne jest prądem stałym (DC). Jednak większość urządzeń domowych i przemysłowych wymaga prądu zmiennego (AC). Dlatego prąd stały musi być przekształcony na prąd zmienny. To zadanie wykonuje inwerter, który jest kluczowym elementem systemu fotowoltaicznego.

Inwerter przekształca prąd stały na prąd zmienny, który następnie może być wykorzystany do zasilenia różnych urządzeń. W przypadku systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci, nadmiar wygenerowanej energii może być zwrócony do sieci energetycznej, co pozwala na oszczędności.

Podsumowując, energia słoneczna jest przekształcana na energię elektryczną poprzez proces, który rozpoczyna się od absorpcji promieniowania słonecznego przez panele fotowoltaiczne, a kończy na przekształceniu prądu stałego na prąd zmienny za pomocą inwertera.

lewnagrzegorz79@gmail.com
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.